Klicka här för en talversion av Unga Faktas hemsida. Låt datorn läsa upp texter och innehåll för dig!

Till Unga Faktas startsida


Skapa och upptäck
Klipp och klistra
Lekar och spel
Måla och färglägg
Tips och tricks


Fladdermusholk

Du behöver:
- Obehandlade bräder
- Såg
- Spik
- Hammare
- Trä lim
- Takpapp eller Plastmatta (små bitar)

Så här kan du bygga holkar till fladdermössen att vila i under dagen.

Det här är de delar du behöver till baksidan och sidorna.

De röda siffrorna visar antalet centimeter.

Det här är delarna till framsidan.

Bit nummer 6 är holkens bajshylla.

Hittar du fladdermusbajs här har du fått små hyresgäster i holken.

Här ser du holken från sidan med bitarna fastsatta i rätt ordning. Använd små spikar när du fäster ihop delarna. Stryk gärna på lite trälim på respektive yta innan du börjar spika. Bit nummer tre spikas inte fast. Den hålls på plats med en bit takpapp eller plastmatta som funggerar som ett gångjärn mellan bit ett och tre. På så sätt kan du lyfta på framsidan och (försiktigt) titta hur fladdermössen har det.

Använd gärna obehandlat trä. Då får fladdermössen en yta som är lättare att klänga sig fast på.

Öppningen under holken där fladdermössen kommer att krypa in kan verka liten, men den behöver bara vara nägra centimenter. Är den större kan andra djur ta sig in.

Gör gärna fler än en holk. Det kan hända att en holk blir invaderad av getingar då behöver fladdermössen fler holkar. Häng upp holkarna i ett träd mellan två och fyra meter över marken, helst i söderläge. Se till så att inga grenar eller buskar är i vägen för inflygningshålet.
Det är vi som satsar på Unga Fakta! Copyright © 2000-2024 Unga Fakta AB