Klicka här för en talversion av Unga Faktas hemsida. Låt datorn läsa upp texter och innehåll för dig!

Till Unga Faktas startsida


Skapa och upptäck
Klipp och klistra
Lekar och spel
Måla och färglägg
Tips och tricks


Fågelholk

Att bygga en fågelholk och sedan sätta upp den är ett spännande sätt att följa vad som händer i naturen. Storleken på hålet i holken avgör vem som flyttar in. Här får du en beskrivning på en holk som passar för blåmes, svartvit flugsnappare, tofsmes, svartmes och andra fåglar av samma storlek.

Längst ner på sidan hittar du en tabell över ungefärliga storlekar till olika fåglar. Vill du bygga till en annan art, räkna om storleken på holken! OBS! holken på våra bilder har en sittpinne under hålet, men detta är inte en bra idé då ekorrar och stora fåglar kan använda pinnen när de plundrar holken.

Det här behöver du:
- Bräda (morfar använde en 22 mm tjock)
- Spik
- 2 skruvar
- en bit plåt (om du vill)
- En bit tjock ståltråd eller en spik att stänga holken med

Det här är måtten på delarna till vår holk.

Tänk på att baksidan ska sågas så att taket kan läggas på, dvs snett.

Du behöver inte förstärka hålet på framsidan med plåt om du inte vill. Morfar vill skydda småfåglarna från hackspettarna som hackar upp hålet på holken.

Bild från sidan. Takets lutning kan du naturligtvis bestämma själv. Morfar bygger så att det är ett rejält överhäng, för att skydda ingången mot väder och vind.

Framsidan skruvas fast för att man lätt ska kunna rengöra holken på våren. Sätt skruvarna så att du kan öppna holken ordentligt.

Skruven sitter 5 cm från framdelens övre kant på morfars holk.

Holken stängs med hjälp av en nyckel som du gör av rundmetall, tjock ståltråd eller en spik.

När framsidan är på plats borrar du ett hål genom sidan och en bit in i den främre brädan.

Framsidan går ner en liten bit. Det gör att du får en kant att gripa om när du öppnar den för att rensa. Det behövs!

FåglarHålLämplig golvytaMinimihöjd framsida
Mesar m fl, Talgoxen vill ha minst 30 mm28-33 mm90-125 mm220 mm
Stare, gråsparv, tornsvala, göktyta, sparvuggla, nötväcka, rödstjärt46-50 mm120-125 mm340 mm
Pärluggla, skogsduva, kaja60 mm170-180 mm420 mm
Knipa, kattuggla110-120 mm200-225 mm570 mm
Storskrake och andra sjöfåglar120-större230-260 mm850 mm

Om du vill kan du spika på en bräda lodrätt på baksidan, så är det lite lättare att sätta upp holken. Se upp så att spikarna inte går in i holken! Du kan också borra ett hål i vardera sida, långt upp, och dra en ståltråd genom som du sedan sätter upp holken med.

Att tänka på

Sommartid kan det bli varmt i solen. Därför måste du se till att holken inte hamnar i solen! Sätt den inte mot söder, utan skyddad, gärna i trädets bladverk.

Om du bygger en uggleholk, måste du bygga en liten stege inuti. Uggleungarna behöver en stege för att ta sig ut när de är stora nog, finns ingen dör de inne i holken.

Bygger du större holkar, använd gärna kraftigare virke.

Småfågelholkar kan hänga cirka 2,5 m från marken, de större holkarna längre upp.

Den här holken har morfar byggt, han tycker att det absolut nödvändigt att bygga fågelholkar tillsammans med barnen! Den här modellen har fungerat bra de 25 år han byggt den, så vi hoppas ni får lika många nöjda hyresgäster som vi haft. Det är jättespännande att se vem som flyttar in, för två år sedan flyttade en ekorrfamilj in i en starholk och fick två små busiga ungar där! Loppiga ungar som mormor pysslade om hela sommaren...
Det är vi som satsar på Unga Fakta! Copyright © 2000-2024 Unga Fakta AB