Klicka här för en talversion av Unga Faktas hemsida. Låt datorn läsa upp texter och innehåll för dig!

Till Unga Faktas startsida


Skapa och upptäck
Klipp och klistra
Lekar och spel
Måla och färglägg
Tips och tricks


Riddarmärken

I alla tider har krigare försökt förbättra sitt läge på slagfältet med bilder. Indianerna och skottarna målade färgstarka krigsmålningar på sina ansikten för att se mer skräckinjagande ut. Så småningom började man hitta på olika symboliska bilder, emblem, som målades på sköldar och kläder för att stärka sin egen stridsmoral och injaga respekt i fienden.

Framåt slutet av 1000-talet började riddarna på allvar ta till vara på det här bildtänkandet. Det visade sig vara praktiskt att visa upp färggranna bilder på sina kläder under en strid. Det var helt enkelt lättare att känna igen varandra på slagfältet.

Under torneringarna var det minst lika viktigt, men då för publikens del. Under 1100-talet kom det till ett mycket utarbetat regelsystem för hur man skulle sätta ihop dessa bilder. På så sätt föddes heraldiken – läran om vapenbilderna.

Att vara heraldiker var ett heltidsjobb. Riddaren kom till heraldikern för att bestämma hur hans vapensköld skulle se ut. Han fick förklara vad han ville framhäva och berätta med sin vapensköld, och sedan var det heraldikerns jobb att sätta ihop en eller flera symboliska bilder, som både skulle se snygga ut och tala om något. Heraldikern var alltså en sorts medeltida stylist, skulle man kunna säga.


Basilisken

Kunde döda med sin blick, och hade så ryslig andedräkt att fåglarna föll döda ner från himlen. Dess bild symboliserar ondska och oundvikligt nederlag.

Björnen

Står för styrka, förstås, men också för grymhet.

Bonikonen

Ser ut som en häst eller tjur med krulliga horn. Den kunde släppa fisar som förstörde kilometervis med land. Den står troligen för oövervinnelig kraft.

Draken

Representerar tapperhet och det oövervinneliga; det man inte kan undvika.

Eken

Symboliserar pålitlighet och, om den visas som ett träd, familjen.

Enhörningen

Representerar liksom hästen snabbhet, beslutsamhet och manlighet.

Fisken

Visar att man kommer från en ädel familj.

Gripen

Är en symbol för styrka och vildhet.

Grodan

Är faktiskt en symbol för uppror, illvillighet och djävulen. Detta var ett vanligt emblem bland häxor, och används fortfarande av vissa häxgrupper.

Haren

Symboliserar fred och lugn.

Havshästen

Hippocampen, står för i stort sett samma saker som den vanliga heraldiska hästen.

Havslejonet

Står för i stort sett samma saker som det vanliga heraldiska lejonet.

Hjorten

Står för skicklighet, politik och harmoni.

Hunden

Är den främsta symbolen för trofasthet. Den dyker också upp i porträtt på kungar och adelsmän.

Hästen

Symboliserar snabbhet, beslutsamhet och manlighet.

Klöver

Står för lycka i alla lägen.

Kärven

Står oftast för trygghet och rikedom.

Lammet

Är en symbol för Kristus. Det står för fromhet och barmhärtighet.

Lejonet

Var ett av de vanligare djuren. Det representerade styrka och beslutsamhet. Richard Lejonhjärta hade tre springande lejon på sin vapensköld.

Liljan

Symboliserar renhet och oskuldsfullhet.

Månen

Står för hopp och stundande goda tider.

Oxen

Visas ofta bara i form av ett huvud. Liksom björnen symboliserar den råstyrka.

Pantern

Kallas ibland ounce och har ett halsband. Den symboliserar styrka och trohet.

Räven

Står för vishet och taktik.

Rosen

Står för det ädla och sanna.

Salamandern

Symboliserar en vilja att aldrig ge upp, vilka odds man än har emot sig.

Sköldpaddan

Symboliserar det okuvliga och omöjligt att såra.

Solen

Är en symbol för den strålande övermakten, både Gud och konungen.

Stjärnor

Står också för hopp och vishet.

Stridshandsken

Står för kraft, beslutsamhet och en förmåga att lyckas med det man förutsätter sig.

Svanen

Kan stå för flera olika saker - renhet och godhet, men också mod i svåra lägen.

Tornet

Symboliserar trygghet och orubblighet.

Tygern

Är ett påhittat kattdjur som står för snabbhet och beslutsamhet.

Vildmannen

Står för det vilda otämjda i naturen, men fungerar också som en symbol för en trofast väktare.

Vildsvinet

Är också en symbol för ohämmade styrka, i en attack, t ex. Kung Richard III av England valde vildsvinet som heraldisk symbol.

Yalen

Det här fabeldjuret liknar mest en get, med vildsvinsbetar och ett framvänt och ett bakvänt horn. Yalen står bland annat för vaksamhet, och hittas t ex i den engelska drottningen Elisabeth II:s familjevapen.

Örnen

Var ett populärt heraldiskt djur i t ex Tyskland. Liksom lejonet var de övriga djurens konung, härskade örnen över fågelriket. Den kan sägas symbolisera samma saker som lejonet.

För att kunna öppna och skriva ut filerna behöver du Adobe Reader. Har du inte redan programmet kan du hämta det gratis här.
Det är vi som satsar på Unga Fakta! Copyright © 2000-2024 Unga Fakta AB