Klicka här för en talversion av Unga Faktas hemsida. Låt datorn läsa upp texter och innehåll för dig!

Till Unga Faktas startsida
Panelen svarar

Här är de frågor som har besvarats inom ämnet astronomi. Är du intresserad av något speciellt så kan du spara tid genom att söka efter det.

Sökord:
Kategori:

Här kan du ställa en egen fråga till Henrik Hartman om astronomi!


hej björn ! ^^
Är intresserad av raketer och sateliter och sånt. vet du varför de valde en hund till rymdresan med sputnik 2? Vilken var den tredje satelliten som skickats upp? hur många gånger har man varit på månen?
//leila

/ Leila, 13 år från Umeå

Hej Leila,

Innan man skickade upp människor i rymden var man tvungen att undersöka
hur en rymdresa påverkade en levande varelse. Skulle man överleva
tyngdlöshet, eventuell strålning i världsrymden och alla påfrestningar
vid uppskjutningen? Den enda möjlighet man ansåg sig ha, var ett
testa på djur. Man ville dels ha däggdjur som var tillräckligt lika
oss människor för att resultaten skulle kunna tillämpas på oss
själva (hade man skickat upp skalbaggar eller andra djur som
inte är så lika oss, kanske de hade överlevt förhållanden under
vilka vi själva hade dukat under mycket snabbt). Dessutom ville man
ha djur som till viss grad kunde dresseras att utföra uppgifter på
röstkommando. Därför valde man hundar (i Sovjetunionen) och
apor (i USA), istället för t.ex katter, som inte kan dresseras.

Den tredje satelliten i omloppsbana hette Explorer I och var
en amerikansk satellite. De första två var Sputnik I och II,
den första helt obemannad, den andra som sagt innehållande
hunden Laika.

Människor har landat på månen vid sex tillfällen. Med två
astronauter vid varje landning, uppgår det totala antalet
människor som gått på månens yta till 12.

/Björn


Vad vet du om planeten Zedna?

/ Isak, 8 år från Skellefteå

Hej Isak,

Sedna är inte en planet utan en mycket mindre himlakropp, som är mer lik
en asteroid. Den upptäcktes 14 november 2003 av Mike Brown, Chad Trujillo, och
David Rabinowitz som alla är amerikanska forskare. Sedna befinner sig
på mycket stort avstånd från solen, ca 90 gånger längre bort än
vad jorden gör. Omloppstiden runt solen är mycket lång, 10500 år.
Sedna tros vara ca 1800 kilometer i diameter.

Vi vet inte vilket material som dominerar på ytan, bara att det är ganska bra
på att reflektera solljus, och att den är röd till färgen. Troligtvis rör det
sig om en blandning av fruset vatten, metan, och organiska ämnen
(alltså ämnen rika på kol), som ger denna kombination av en
ljus och röd yta. Det är rejält kallt på Sedna, mellan 230 och 260
minusgrader!

/Björn


Hej!
Ett par frågor:
1.Jag undrar hur det är att jobba som astronom, hur mycket man får betalt, utbildningen och hur länge utbildningen varar?
2.Universum består av oändligt galaxer, hur åker man igenom galaxerna?
3.Hur kunde big bang upstå från ingenting? Liksom det fanns ju ingenting från början, hur kan något uppstå från ingenting?
4.Hur skapades Universum?
5.Är det sant att tiden går saktare i rymden?

Tack!

/ Arvin, 14 år från Göteborg

Hej Arvin,

För att bli astronom måste man läsa naturvetenskaplig eller teknisk linje på
gymnasiet, och sedan läsa antingen matematisk-naturvetenskaplig linje
eller civilingenjörsprogrammet på universitet. Efter dessa universitetsstudier
i fyra år måste man genomgå en forskarutbildning på ytterligare fyra-fem
år på universitetet. Därefter kan man börja arbeta som astronom.

Vi känner ännu inte till alla detaljer kring Big Bang, till exempel varifrån all energi
kom ifrån. Än så länge kan vi bara studera vad som hände med denna energi när
den väl var närvarande.

Tidens hastighet går olika fort, och längden av sträckor varierar, beroende på hur
snabbt man rör sig och hur nära massiva kroppar man befinner sig. Det är
detta som gör att alla observatörer observerar samma hastighet hos ljuset
oberoende av hur de rör sig.

/Björn


tar rymden slut någon gång? det måste finnas ett stop eller? vad finns det annars ?

/ peter, 14 år från spånga

Hej Peter,

Vi har inte någon anledning att tro någonting annat än att universum
är oändligt stort.

/Björn


har det funnits liv på de övriga planeterna i rymden?
tack på förhand

/ ........... från stockholm : RINKEBY

Hej,

Så vitt vi vet finns det bara liv på jorden. Framtida forskning
får utvisa ifall vi är ensamma eller inte.

/Björn


Hur stor är månens omkets i kilometer?

/ Josefine Lindskog, 14 år från stockholm

Hej Josefine,

Månens radie är ca 3476 kilometer och dess omkrets är
ca 10920 kilometer.

/Björn


Hej.
jag forskar omkring lite inom astronomi och har
kommit till plutos upptäckare Clyde Tombaugh.
men jag hittar knappt någon fakta om honom, skulle du kunna hjälpa mig?

tack på förhand

/filip

/ filip holmström, 17 år från Härnösand

Hej Fillip,

På följande sida finns en rad länkar till websidor som innehåller
olika typer av information om Clyde Tombaugh.

http://www.klx.com/clyde/tlinks.html

/Björn


Hej! Jag undrar vad novor och supernovor är?

/ Johan, 16 år från umeå

Hej Johan,

Novor är stjärnor som plötsligt flammar upp därför att de sugit åt
sig material från en annan stjärna som den kretsar kring. Det är
när materialet träffar stjärnans yta som det sker en relativt liten
explosion som ökar ljusstyrkan.

Det finns olika typer av supernovor. Supernovor av typ I är stjärnor som
suger åt sig så mycket material från sin granne att dess massa
överstiger ett kritiskt värde och exploderar fullständigt. Supernovor
av typ II är mycket tunga stjärnor som i slutet av sitt liv har gjort av
med allt sitt bränsle och inte längre kan hålla emot sin egen
gravitation genom att producera värme i sitt inre. Sådana stjärnor
exploderar med universums kraftigaste explosion, och kvar blir
antingen en neutronstjärna eller ett svart hål.

/Björn


Hur långt är det från jorden till pluto ?
Och hur lång tid tar det ?

/ Miriam, 14 år från Delsbo

Hej Miriam,

Vi minsta möjliga bränsleförbrukning skulle det vara möjligt att
nå dvärgplaneten Pluto på 46 år. Dock vill man inte vänta så
länge utan använder mycket mer bränsle. Rymdsonden New Horizons,
som skjöts upp i januari förra året, kommer fram till Pluto i
juli 2015, efter att ha rest i lite mer än nio år.

/Björn


Hur lång tid tar det att åka till venus ?

MVH // Marcus

PS. Svara så fort som möjligt det är akut. : )

/ Marcus andersson, 14 år från hudiksvall

Hej Marcus,

Vid lägsta möjliga bränsleåtgång tar det 0.4 år att åka till Venus.
Skulle rymdsonden behöva återvända skulle den behöva vänta
1.28 år innan nästa lämpliga tillfälle för återfärd ges, och återfärden
tar också 0.4 år. Den totala restiden fram och tillbaka är därför
strax över två år.

/Björn


Vad består solen av och varför är den så varm?

/ Johan borgström, 10 år från Stöde

Hej Johan,

Solen består till största del av gaserna väte och helium. Hela 98% av solens massa
utgörs av dessa ämnen. Resten utgörs av övriga grundämnen, till exempel kol, syre,
kväve, kisel, och järn. Anledningen till att solen är så varm är att väteatomer smälter ihop
och bildar helium, vilket frigör enorma mängder energi. Att tvinga ihop väteatomer är
extremt svår, och det kan bara ske i extrema miljöer, till exempel under de höga
tryck som råder inuti solen.

/Björn


Hej

Hur blir man astronaut vilken linje behöver man välja

/ jimmy, 15 år från linköping

Hej Jimmy,

Det finns inte någon "astronautlinje". De människor som blir astronauter har
valts ut av till exempel den europeiska rymdorganisationen ESA, därför
att de har vissa egenskaper som en astronaut måste ha. Dit räknas inte
bara rent fysiska och psykologiska förutsättningar, utan man vill i regel ha
personer med en gedigen teoretisk utbildning bakom sig. Christer Fuglesang
är till exempel doktor i partikelfysik. Om man vill bli astronaut är därför det
allra bästa man kan göra att råplugga matematik, fysik, kemi, astronomi
och andra naturvetenskapliga ämnen!

/Björn


Hur stora är svarta hål?

/ Doris, 12 år från Stockholm

Hej Doris,

Man tror att svarta hål inte har någon utbredning - de är punkter som
är mycket massiva, och där densiteten är oändligt stor. Dock kan man
tala om inom vilken radie en kropp måste pressas samman för att
gravitationskraften ska bli tillräckligt stark för att ljuset inte ska kunna
fly undan från kroppen (vilket är den egenskap som gör att vi kallar
dem för "svarta" hål). För jordklotet är denna storlek bara ca en
centimeter. Man skulle alltså vara tvungen att pressa ihop hela
jordklotet till en centimeters storlek innan det börjar bli ett svart hål!

/Björn


Hej Björn, jag har två frågor som jag har funderat väldigt länge på: när bildades jorden enligt vetenskapen? och vad är en solvind?
tack i förhand =)

/ jessica, 16 år från Huddinge

Hej Jessica,

De äldsta meteoriterna man har hittat har en ålder av 4.5662 miljarder år. Dessa
har daterats genom att mäta dess innehåll av radioaktiva ämnen som långsamt
sönderfaller med tiden. Man tror att dessa meteorieter bildades precis i början
när solsystemet var väldigt ungt, och att deras ålder därför sammanfaller
med solystemets och jordens ålder.

Solvinden består av partiklar (främst protoner och elektroner) som har lossnat
från solens yta och som rör sig bort från solen, genom solsystemet, med stor
hastighet (ca 400 kilometer per sekund).

/Björn


Hej, jag hoppas du kan svara på mina frågor, har frågat ungefär 5 forskare men inge svar.
Men jag undrar vad en raketmotor är byggd av och hur funkar den? Vad är rymddräkterna gjorda av och varför förmultrar vanliga kläder efter ett tag i rymden?

/ Tove, 15 år från gotland

Hej Tove,

En raketmotor består av ett antal tankar som innehåller gas under väldigt högt
tryck, samt själva motorn som utgörs av en förbränningskammare. Gaser från
tankarna leds i ledningar till förbränningskammaren där de blandas. Gasblandningen
är explosiv, och det sker en kraftig explosion som tvingar ut gaserna genom
dysan, som är en konformad öppning (det är där man ser raketflamman baktill
på en raket). När gaserna rör sig bakåt med stor hastighet, kommer raketen
själv att röra sig frammåt. Det beror på någonting som kallas för "konservering
av rörelsemängd". Det betyder, att om man multiplicerar varje bit av raketen (inklusive
bränsle och gaser som sprutar ut) med dess hastighet (där vi måste räkna hastigheter
som positiva i en riktning och negativa i den andra), och lägger ihop dessa bitar
med varandra, så kommer det talet alltid vara konstant. Det innebär, att om du
kastar iväg stora mängder gas i en riktning, så måste raketen röra sig i motsatt
riktning för att det där talet, "rörelsemängden" ska vara konstant.

Det är exakt samma fenomen som när man står i aktern i en båt, vars för
nuddar stranden. Går man mot fören i båten, finner man till sitt förtret
att båten börjar glida ut från stranden! Det är exakt samma mekanism: rörelsemängden
måste konserveras, så om du rör dig mot land, har båten inget annat val än att
röra sig till havs.

Rymddräkter består av många olika lager, som är gjorda av olika material för
att fylla olika funktioner. En del lager ska se till att man inte fryser, andra innehåller
vätskeledningar som gör att man blir avkyld om man är för varm, ytterligare lager
ska hålla emot det enorma tryck som bildas därför att dräkten innehåller luft, medan
den omgivande rymden är helt tom. Att vanliga kläder skulle förmultna i rymden
vet jag ingenting om. Däremot vet jag att vanliga kläder helt enkelt inte erbjuder
något skydd mot den extremt farliga miljö som råder i rymden.

/Björn


Vilken nytta gör ozonlagret??Hur stort är de?

/ catrin, 14 år från västerås

Hej Catrin,

Solen sänder ut stora mängder strålning vid olika våglängder. Det finns
bland annat infrarött ljus, som vi känner som värme när solen lyser
på oss. Det finns synligt ljus, som är den del av solstrålningen som våra
ögon klarar av att se. Så finns det ultraviolett strålning, som vi inte kan se,
men som vår hud försöker skydda sig från genom att bli brun - vi blir
solbrända. Ordet "solbränna" är faktiskt mer riktig än vad vi ofta
tänker på - det rör sig faktiskt om en brännskada. Att det verkligen är
skadligt tyder de många fallen av hudcancer på, hos människor som
solar mycket.

Nu är det så att solen sänder ut väldigt mycket mer ultraviolett ljus
än det som faktiskt når oss på jordytan. Anledningen är att det finns
ett skikt i jordens atmosfär som är rikt på ozon, som helt enkelt
suger åt sig den ultravioletta strålningen. Ozon består av tre syreatomer
som slagit sig samman till en molekyl. Ozonskiktet befinner sig på en
höjd av 20-25 kilometer från jordytan och är bara några kilometer
tjockt. Hade ozonskiktet försvunnit, skulle stora mängder skadlig
ultraviolett strålning kunna tränga ned till oss på jordytan, vilket
inte alls är bra.

/Björn


Hej.

1.Jag undrar hur länge det tar för sol-ljuset att komma ner till jorden?

2.Hur långt är avståndet mellan jorden och solen..?

Tack för ditt svar på förhand...!
Svara så snabbt du bara kan..

/ Adelina, 12 år från Finland

Hej Adelina,

Det tar åtta minuter för ljuset att färdas från solen till jorden.
Avståndet mellan solen och jorden är ca 150 miljoner kilometer.

/Björn


Tror du att det finns en annan planet långt bort som liknar jorden med levande varelser?

/ calle, 12 år från vetlanda

Hej Calle,

Vi har ännu inte hittat planeter runt främmande stjärnor, som är lika
små som jorden. Vi har bara hittat planeter som är mycket
större, och som mer liknar Jupiter än jorden.

Europiska rymdorganisationen ESA håller dock på att planera
ett rymdobservatorium som heter DARWIN. Denna kommer bestå
av flera teleskop som samarbetar för att se väldigt tydligt på stora
avstånd, och tanken är att man ska kunna se planeter lika små
som jorden runt de närmaste stjärnorna. Om vi verkligen hittar
sådana planeter kan vi börja leta efter tecken på att det finns
liv där. Troligtvis finns det planeter som liknar jorden, och det
är bara en tidsfråga annan vi hittar dem. Om planeten har en
liknande geologisk utvecklingshistoria som jorden är det
stor chans att det också finns liv där. Men liv måste inte
nödvändigtvis betyda intelligenta varelser. Det kanske bara
rör sig om växter eller enkla djur. Men också det skulle ju
vara en fantastisk upptäckt!

/Björn


hur kan planetrerna flyta? asså hålla sig uppe utan att dom faller ner?

/ sabina , 10 år från göteborg

Hej Sabina,

Planeterna flyter inte i rymden. En planet skulle, om den fick vara ifred, bara
röra sig rakt fram längs en rät linje, med konstant hastighet. Vi vet inte varför
det är så, men det är så naturen fungerar. Nu är det så att solen inte tillåter
planeterna att göra detta. Solen drar i planeterna med sin gravitiationskraft,
så att de inte kan röra sig längs räta linjer, utan istället tvingas gå i mer
eller mindre cirkulära banor. Sedan några hundra år tillbaka kan vi i stor
detalj räkna ut exakt hur planeterna rör sig. Man använder sådana beräkningar
till exempel för att kunna skicka rymdsonder mellan planeterna.

/Björn


hur många mil är det från solen till jorden??

/ amir, 17 år från göteborg

Hej Amir,

Det är ungefär 15 miljoner mil från solen till jorden.

/Björn

Föregående sida1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Vidare till fler svar
Det är vi som satsar på Unga Fakta! Copyright © 2000-2024 Unga Fakta AB