Klicka här för en talversion av Unga Faktas hemsida. Låt datorn läsa upp texter och innehåll för dig!

Till Unga Faktas startsida
Testa dig

Vulkantest

Japans högsta berg är en vulkan som ännu inte är helt utslocknad. Vad heter berget?
Kilemanjaro
Kebenekajse
Fuji

Vilken berömd stad förstördes av ett vulkanutbrott?
Pompeiji
Rom
Neapel

Vad kallas den smälta sten som tränger upp ur marken under ett vulkanutbrott och förvandlas till lava?
Magma
Pimpsten
Tegel

Vad kallas en vulkan som inte växer på höjden, utan på bredden?
Startovulkan
Skäldvulkan
Konvulkan

Vilket under ett vulkanutbrott dödar flest människor?
Fallande stenar
Giftiga gaser
Het lava

Om du befinner dig vid ett vulkanutbrott - vad ska du helst göra?
Försök komma så långt bort och så högt upp från vulkanen som du kan
Försök ta dig till andra sidan av vulkanen
Försök ta dig så långt bort du kan och lägg dig på marken
Det är vi som satsar på Unga Fakta! Copyright © 2000-2022 Unga Fakta AB