Klicka här för en talversion av Unga Faktas hemsida. Låt datorn läsa upp texter och innehåll för dig!

Till Unga Faktas startsida
Testa dig

Ordförrådet

Tycker du att det kan vara knepigt att förstå en vanlig dagstidning ibland?
Har du svårt att hänga med i nyhetsspråket på TV? Träna upp din ordkunskap i vårt test!

Frilansare
Någon utan fast arbetsgivare
Någon som är ute och reser
Befälhavare

Gedigen
Typ av gräs
Äkta
Konstgjord

Sofistikerad
Förslappad
Förfinad
Förstående

Human
Märklig
Märkvärdig
Mänsklig

Haverera
Laga
Förstöra
Bygga

Arvode
Kortbetalning
Avbetalning
Ersättning
Det är vi som satsar på Unga Fakta! Copyright © 2000-2023 Unga Fakta AB