Wyvern
En annan småvuxen drake var wyvern, som hade vingar, endast två ben och en ormliknande svans. De är i sagorna oftast illvilliga och andas ut en giftig dimma ur sina gap. En wyvern förebådar alltid dåliga tider som svält, sjukdomar eller krig.

Det finns en annan typ av wyvern från Frankrike, den så kallade wouive, som tvärtom kommer som en budbärare om goda tider. Wouivern har ett kvinnohuvud med en rubin i pannan. Tvärtemot sin ormlika släkting kan wouivern återge livet till en härjad landsbygd med sin andedräkt.