Dragonetten
Dragonetten är i England detsamma som en ung drake -ett djur som inte är fullvuxet. I Tyskland och Österrike är det en särskild sorts drake. Den är stor som en hund eller ponny och lever i bergens klyftor och grottor. Ibland sprutar den eld, ibland bara ett flytande gift och en sorts giftig rök.

På berget Pilatus i Schweiz levde en gång en dragonet som dagligen anföll byn Wyler. Både husdjur och barn blev slukade. Kämpen Wienkelriedt tog på sig ansvaret att dräpa monstret och begav sig upp i bergen. När han hittade dragonettens lya utbröt en våldsam kamp, som Wienkelriedt efter en hel dags stridande till slut vann.