Nordiska drakar
Drakarna var också en viktig del av vikingarnas världsbild. Asken Yggdrasil, som höll både gudarnas och människornas världar i sina grenar, hade tre rötter som drack från var sin källa. På botten av en av dessa källor, Hvergelmer, satt draken nidhögg och gnagde på en rot. Så småningom skulle nidhögg komma att bita igenom träet, och då ge Yggdrasil slagsida. detta var inledningen på den stora katastrof som kallades Ragnarök.

Under vikingatiden dyker draken upp som dekoration tex på runstenar eller träsniderier. Ibland dekorerade man fören på sina skepp med ett djurhuvud tex ett drakhuvud.