I Storbritannien
I keltiska Storbritannien förekom draken som ett magiskt djur med högt symbolvärde. Den röda draken var Uther Pendragons, kung Arthurs pappas, heraldiska symbol på flaggor och kläder. När magikern Merlin var en ung man hölls han fången av kung Vortigern som försökte bygga ett palats på en hög klippa. Men bygget rasade hela tiden ihop och merlin kunde med sin förtrollade syn tala om varför. två drakar stred med varandra under klippan och fick den att pressa fram en ström av vatten. Vortigern flyttade sitt palats och då stod det kvar. Senare hade Merlin en vision av en vit och röd drake som stred på liv och död. Till slut segrade den röda draken och Merlin varnade kungen för att han skulle möta denna röda drake på slagfältet. Vortigern ville inte lyssna och blev kort därefter dräpt av Uther. Den röda draken vajade snart på flaggor över hela landet. ordet "pendragon" är mycket gammalt och betyder ungefär "hövding" eller "ledare av män". I Wales har den röda draken levt kvar som symbol och kan ses på provinsens flagga.
Wales "drak-flagga"